Privacystatement

Privacystatement
Vermaat hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om ons Privacy Statement zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van ons privacybeleid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de websites Vermaatgroep.nl, werkenbijvermaat.nl en alle gerelateerde websites, applicaties, (e-mail)diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen of de websites gebruikt, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparaten. Dit Privacy Statement tevens voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Vermaat Groep B.V. of (één van) haar dochterondernemingen.
Vermaat kan op verschillende wijze betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens dit kan zowel direct als indirect.

Van directe verwerking is sprake wanneer persoonsgegevens direct door u aan Vermaat ter beschikking worden gesteld. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het versturen van een CV.

Gegevens welke Vermaat van u kan verwerken kunnen zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • NAW-gegevens
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Arbeidsrelatiegegevens
 • Loongegevens
Vermaat verwerkt de verzamelde gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening en/of voldoen aan wet- en regelgeving.

Vermaat verkoopt gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst voor dienstverlening óf om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan UWV en (inkomens)verzekeraars. Met organisaties die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

COOKIES

Wij of onze serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies, een klein tekstbestand wat naar uw computer wordt gestuurd. We kunnen hierdoor uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, en het kan ons helpen te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie o.a. om bij te houden hoe u de website gebruikt zodat we de website kunnen optimaliseren.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en op welke manier deze wordt gevonden. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

DOELEINDEN

Tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen, verzamelen of gebruiken we geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement.

Wij verwerken uw informatie vanwege verschillende redenen:
 • Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Contact met u te kunnen leggen inzake bijvoorbeeld een sollicitatie;
 • Klachten op te kunnen lossen;
De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens kan zijn het gerechtvaardigd belang van Vermaat, wettelijke grondslag of overeenkomst.

BEVEILIGING

Vermaat neemt de technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, intensief monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

Medewerkers van Vermaat en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Vermaat vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast zorgen we voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden.

BEWAARTERMIJNEN

De bewaartermijn die Vermaat hanteert kan per doel verschillen. Dit hangt mede af van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn verwijderen wij uw persoonsgegevens in principe of worden deze geanonimiseerd, op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en/of niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruikt Vermaat na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische of statistische doeleinden.

BEWAARTERMIJN SOLLICITATIEPROCEDURE

Wanneer u tijdens het solliciteren toestemming hebt gegeven dat u akkoord gaat met de privacy voorwaarden, dan worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Heeft u de baan gekregen en komt u in dienst bij Vermaat, dan worden uw gegevens onderdeel van uw personeelsdossier. Bij aanmelding van de job alert, bewaren we uw gegevens tot het moment van afmelding.

DERDEN

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Verzoeken ten aanzien van deze rechten kunnen door betrokkenen worden ingediend bij [email protected].

WIJZIGINGEN

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen. Indien we essentiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, dan melden wij deze wijzigingen op deze pagina. Daarnaast doen wij er alles aan om u van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Wij raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Relevante vacatures in je mailbox ontvangen?